Uw Mening Telt

En daarom wordt er marktonderzoek gedaan. Zo weten overheid en politiek, maar ook het bedrijfsleven en fabrikanten wat er leeft onder de bevolking en wat trends zijn. Marktonderzoek wordt altijd in opdracht van een bedrijf, fabriek of overheid uitgevoerd en gebeurt anoniem. Marktonderzoekbureaus verkopen u dus niets! In tegendeel. Zij peilen de mening van de consument op basis van vragenlijsten en adviseren zo de opdrachtgever. De antwoorden die u geeft aan de interviewer of die u zelf invult op een vragenlijst worden anoniem gemaakt en zijn niet meer te herleiden naar uw persoons- en adresgegevens. Uw mening is dus heel erg belangrijk en uw medewerking aan marktonderzoek wordt zeer gewaardeerd. Onder "wat is marktonderzoek" kunt u lezen wat marktonderzoek nu precies is en hoe het in zijn werk gaat.

Veel marktonderzoekbureaus en opdrachtgevers van marktonderzoek in Nederland hebben zich verenigd in de MOA (de MarktOnderzoekAssociatie). Dit betekent dat de onderzoekbureaus, maar ook de opdrachtgevers die lid zijn van de MOA zich aan een groot aantal "spelregels", zoals de gedragscode en privacy regels moeten houden. Die spelregels en codes zijn er natuurlijk niet voor niets, want de rechten van de consument worden hierdoor optimaal gerespecteerd. Marktonderzoekbureaus die geen lid zijn van de MOA hebben deze strenge controle en kwaliteitseisen niet en kunnen hun eigen regels opstellen en hanteren.

Wordt u telefonisch, schriftelijk, op straat of aan de deur benaderd en verzocht om aan een marktonderzoek mee te werken, vraag of check dan altijd even of het bureau dat het onderzoek uitvoert wel lid is van de MOA. In dat geval weet u zeker dat uw privacy en anonimiteit gewaarborgd is en dat het onderzoek geen verkapte poging is u iet te verkopen.

Alle bureaus en opdrachtgevers die lid zijn van de MOA zijn terug te vinden in de bedrijvengids op www.moaweb.nl.

Als u toch heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan onaangekondigd telefonisch marktonderzoek, klik dan op uitschrijven.